Overleef Kyrat in Far Cry 4

Jonathan Maes
Written By Jonathan Maes

Teacher by day, geek by night. He holds an MSc degree in Communications and has been passionate about games since the NES was released.

Kyrat: een adembenemende, gevaarlijke en wilde regio van de Himalayas, worstelend onder het regime van de zelf-aangewezen koning Pagan Min. Met enorm veel wapens, voertuigen en dieren, schrijf jij jouw eigen verhaal in deze exotische open wereld. Alleen de dappersten overleven hier… ben jij er één van?

Far Cry 4 is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 18 november 2014 voor PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 en Windows PC.

Leave a Comment