PS Vita krijgt 30% meer RAM-geheugen dankzij update

Jonathan Maes
Written By Jonathan Maes

Teacher by day, geek by night. He holds an MSc degree in Communications and has been passionate about games since the NES was released.

De PlayStation Vita heeft met de reeds uitgebrachte 3.50 software-update een belangrijke verandering ondergaan. Door het uitschakelen van enkele sociale services, is Sony erin geslaagd om 30% meer intern RAM-geheugen vrij te maken. Dat is best een groot aantal, en we vragen ons af hoeveel ontwikkelaars hiervan gebruik zullen maken. Het zou leiden tot meer gedetailleerde en grotere games. De update is al een tijdje uit, maar nu geraakte het nieuws bekend via de Unite Tokyo 2015 beurs.

Met dank aan NeoGAF om bovenstaande afbeelding te vertalen.

Leave a Comment